Tradiionelle bogføringsopgaver:
Timesats: kr. 385,- excl. moms.
eller:
Fast pris, der kan tilbydes efter 3 mdr. i din virksomhed på timebasis.
Til nystartede kunder tilbydes en startpakke der indeholder:
Rådgivning i forbindelse med start af virksomhed, udarbejdelse af kontoplan, Åbningsballance samt første måneds bogføring (max. 100 bilag) for kr. 5.000,- ekskl. moms. Herefter fast pris eller pr. anvendt time som ovenfor.

Specielle opgaver:
Timesats: kr 450,- excl moms
Regnskabsopgaver f.eks. kvartalsregnskab med momsafregning, lønadministration og opfølgning på debitorer og kreditorer.

Rådgivning og vejledning i forbindelse med organisationsændringer, selskabsdannelse, finansiering af nye tiltag, new bizz, markedsføring, rekruttering af nye medarbejdere eller andre relevante emner på
strategisk niveau

jcregnskab.dk - skconsulting.dk