Regnskab og Rådgivning: Vi tilbyder følgende ydelser:

• Bogføring, fakturering, debitor-, kreditorstyring
Lønningsregnskab, moms m.v.
Årsregnskaber for såvel selskaber (ApSer) som private virksomheder (klargøring til revisor)
Rådgivningsopgaver.
Assistance vedrørende opstart af virksomhed
Rekruttering af nye medarbejdere
Markedsføring
Vikarservice
Dette er kun et forslag af muligheder. Har du selv opgaver, som du gerne vil have udført, så kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne..

Vi har et højt fagligt niveau, uanset om opgaven vedrører regnskabsmæssig assistance med opstilling eller udarbejdelse af årsrapport.

Årsrapporten vil blive forberedt til færdiggørelse hos revisor i overensstemmelse med lovgivningen,
gældende regnskabsvejledninger, og god regnskabsskik..

Vores forberedelse af og til årsrapporter er overskuelig og informativ, hvilket betyder, at revisor skal bruge minimal tid på at udfærdige revisionsrapporten.

Vi gennemgår altid materialet med vores kunder, så vi er helt sikre på, at der ikke er ubesvarede spørgsmål.
I forbindelse med årsrapporten rådgiver vi i samarbejde med revisor om skatteforhold, således at den pågældende skattelovgivning anvendes optimalt.

Systemer:
For kunder, som ønsker at benytte eget edb-økonomisystem, tilbyder vi rådgivning og hjælp ved
opstart af edb-bogholderi, herunder finansbogføring og debitor/kreditorstyring.
Vi har kendskab til flere bogholderisystemer bl.a. Navision, C5 og Summa Summarum
Desuden bruger vi Multidata, Dataløn og diverse elektroniske blanket og net banksystemer
jcregnskab.dk - skconsulting.dk